ZIMA 2017  REGISTRACE
Startovní číslo je tvořeno přiděleným číslem účastníků AOS doplněným o nuly zleva a
dvouciferným pořadovým číslem určujícím účastníka. Například :
052 01 = Michal Petr
052 02 = Vladimír Čáp
052 03 = kdokoliv jiný, kdo se s posádkou dohodne.
Kdo startovní číslo přiděleno nemá, v registraci ho nevyplní a pořadatel mu ho mailem přidělí.
POKUD FORMULÁŘ NEJDE ODESLAT, POUŽIJTE PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY